KONGRE TARİHİ VE YERİ
Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

BİLDİRİLER

Kongreye, bu duyuruda yer alan konularda hazırlanan ve Bilim Kurulu’nca uygun görülen bildiriler kabul edilecektir. Bildiri yazım kuralları www.kuk2018.org adresinden temin edilebilir. Bildiriler aynı web sitesinden online olarak gönderilecektir. Bildiri göndermek için son başvuru tarihi
27 Ağustos 2018'dir.

Bildiri yazım esasları için tıklayınız.

Bildiri göndermek için tıklayınız.

SERGİ
Kongre sırasında, ulusal-uluslararası proje uygulayıcıları (projeci, müteahhit, müşavir) ile karayolu yapımında önemli yeri olan özel yapı elemanlarının imalatı, uygulanması ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat, malzeme imalatçıları ile tedarikçilerinin katılacağı bir sergi düzenlenecektir. Kısıtlı sayıdaki sergi alanı için yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılacak olup detaylar için YTMK ile iletişime geçilmelidir.
KAYIT
Kongreye belirli sayıda dinleyici kabul edilebileceğinden katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan Elektronik Katılım Formunu doldurarak gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için en kısa sürede online olarak göndermeleri gerekmektedir.

Elektronik Katılım Formu için tıklayınız.


KONGRE TAKVİMİ
27 Ağustos 2018 : Bildirilerin gönderilmesi için son tarih
28 Eylül 2018 : Bildiri inceleme sonuçlarının duyurulması
19 Kasım 2018 : Sergi için son başvuru
28-29 Kasım 2018 : Kongre ve Sergi